PriceBye
liked
liked
♡
+ Add New Ad
for Free

Get service, then Pay

Edukacja przedszkolna - Indywidualna praca z dzieckiem w domu

100 PLN80 PLN20% OFF
Właściwie zorganizowane wychowanie i edukacja dziecka przed szkołą jest kluczem do rozwoju jego myślenia, pamięci, uwagi, wyobraźni, mowy i zdrowia fizycznego. Bez tych podstawowych cech nie będzie możliwa skuteczna adaptacja w szkole podstawowej, opanowanie program kolejnych etapów edukacji, realizacja na poziomie osobistym, społecznym, zawodowym. Dlatego wiek od urodzenia do 7 lat odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu się osoby, a wiele uwagi poświęca się edukacji przedszkolnej na poziomie państwowym.

Edukacja przedszkolna w domu to wysokiej jakości edukacja i doprowadzenie dziecka do dalszej edukacji w programie dwujęzycznym. Ten system szkoleniowy opiera się na:

• Nauka języka obcego z zanurzeniem w środowisku językowym od 4 roku życia wychowankowie naszego przedszkola pół dnia spędzają pół dnia z nauczycielem języka angielskiego, który stosuje metody Cambridge Pre-Primary, a drugą połowę dnia z nauczycielem posługującym się językiem ukraińskim metody.

• Rozwój zdolności motorycznych, logicznego, analitycznego myślenia.
•Praca z logopedą w celu utrzymania i / lub korekcji poprawnej mowy.
• Rozwój zdolności sensorycznych dziecka.
• Stworzenie korzystnej podstawy emocjonalnej dla pomyślnej adaptacji do szkoły.

Tylko komfortowe warunki dla dziecka, stwarzające najkorzystniejsze warunki do wszechstronnego rozwoju.

• Indywidualne podejście

Prowadzę następujące rodzaje zajęć dla przedszkolaków:

• Przygotowanie rąk do pisania, Podstawy czytania i pisania.
• Podstawy czytania i pisania.
• Język angielski.
• Rozwój logiki i myślenia.
• Pomoc w przyswajaniu wymaganego materiału, przygotowanie do testów, nadrabianie zaległości i pomoc w odrabianiu prac domowych
• Podstawy matematyki.
• Podstawy malarstwa, choreografii, muzyki.
• Przygotowanie do samodzielnej pracy
• Podstawy wiedzy o otaczającym świecie.
• Adaptacja metod i poziomu nauczania dla każdego ucznia
• Rozwój najważniejszych funkcji niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości szkolnej


Program wychowania przedszkolnego jest opracowywany zgodnie z wymaganiami wiekowymi aktualnych standardów państwowych oraz podstawami systemu edukacji dwujęzycznej. Dzięki temu zapewniony jest wszechstronny rozwój dziecka, nie wykluczając przy tym indywidualnego podejścia.

W połączeniu z zajęciami oferowane są zajęcia dodatkowe mające na celu wychowanie fizyczne i twórcze dzieci od najmłodszych lat.
     Warszawa Call Get Coupon
Home PL Warszawa Baby & Kids Back
Post Comment:
20% OFF • Edukacja przedszkolna - Indywidualna praca z dzieckiem w domuFacebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Blog
PriceBye © 2021
pricebye.com
Rights reserved