PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeDomáci majster/pomoc v domácnosti/hodinový manžel


18 EUR10 EUR°  –44%

Poskytujem služby domáceho majstra / pomocník / hodinového manžela!
V oblastiach: Voda/kúpeľňa, Vodoinštálácia, Kúrenie, Elektrika, Domácnosť, Auto.

Profesionálne inštalatérske práce. Kladenie potrubí. Výmena uzatváracích ventilov. Eliminácia netesností. Inštalácia zariadenia.
- Čistenie kanalizácie v dome alebo byte;
- Inštalácia a oprava kotla;
- Vodovodná inštalácia v kúpeľni - umývadlá, wc, bidety;
- Inštalácia hydroboxu a sprchy;
- Inštalácia vykurovacích telies;
- Asenizačné služby (odčerpávanie žúmp, septikov).

Široká škála elektrických prác. Inštalácia elektrických zariadení. Inštalácia, oprava a výmena zásuviek a spínačov.
- Bezpečnosť.
- Potreba nepohodlného nástroja.
- Úspora času.

    Martin Expired
Home SK Martin Home & Garden Back
Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Blog
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F