PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeStarostlivosť o seniorov v Bratislavskom kraji


4 EUR3 EUR°  –25%

Hľadáte pomoc so starostlivosťou o seniora? Alebo inú osobu odkázanú na vašu pomoc v domácom prostredí? Sme pripravení vám pomôcť starať sa o svojich drahých ľudí.

V rámci programu DOS (domácej opatrovateľskej služby) poskytujeme profesionálnu služby, domácu opatrovateľskú starostlivosť o osoby odkázané na pomoc.

Domácu opatrovateľskú najlepšie službu poskytujeme v rámci celého Bratislavského kraja, Banskobystrického, Trenčianskeho, Trnavského, Nitrianskeho a Žilinského kraja. Vzhľadom na moderné tempo života nie všetci ľudia sú schopní poskytovať nepretržitú starostlivosť blízkym príbuzným starších ľudí. Starší ľudia však potrebujú pozornosť, starostlivosť a organizáciu dôstojného života. Osamelým seniorom a príbuzní odkázaných na rodinná pomoc. Teraz je možnosť získať dotáciu na starostlivosť. Pre viac informácii nás neváhajte kontaktovať. (Pre Bratislavský kraj máme posledné 2 dotácie)

Zverte sa do našich rúk.


Rehabilitácia
Monitorovanie a dôsledné vykonávanie rehabilitačných programov vypracovaných lekármi alebo našimi špecialistami.

Správna výživa
Dodržiavanie harmonogramov potravín, kontroly kvality potravín a stravovania (ak je to potrebné).

Liečenie
Včasný príjem drog a implementácia všetkých odporúčaní lekárov.

Dobre zavedený život
Vieme, aké ťažké je kombinovať domáce práce, prácu, rodinné záležitosti, sponzorstvo, a preto vám ponúkame balík sociálnych služieb.

Úprimná komunikácia
Pozornosť voči staršiemu človeku a úprimná starostlivosť o neho ho budú môcť podporovať v dobrej nálade, a to je veľmi dôležité.

Váš čas
Hlavnou úlohou je zjednodušenie života nielen samotného pacienta, ale aj jeho rodiny, ako aj poskytovanie veľkého zoznamu domácich a lekárskych služieb.

    Bratislava Call
Home SK Bratislava Medical & Social Care Back
Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F