PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeStavbu rodinných domov na kľúč / Stavebné práce


1 EUR

Spoločnosť Chmn s. r. o

ODHAD
Výpočet stavebných nákladov
DOHODA
Vypracúvanie a schvaľovanie pracovných harmonogramov a harmonogramov postupného financovania. Uzatvorenie dohody
STAVEBNÝ
Plný rozsah stavebných a montážnych prác prebieha.
DOKONČOVANIE A ZLEPŠENIE
Vykonávajú sa vnútorné a vonkajšie dokončovacie práce. Terénne úpravy.
DOKONČENIE
Prezentácia objektu po dokončení celého rozsahu prác.

Cenový balík závisí od konštrukčných riešení, ponúkame niekoľko možností: základy - blokové alebo monolitické; prekrývajúce sa - prefabrikované, monolitické, drevené; steny - pórobetón alebo tehla atď.

Bez ohľadu na cenovú kategóriu balíka sú záručné lehoty a popredajný servis poskytované na všetko, čo vyrábame.
Sme hrdí na každý projekt, každý z nich je príležitosťou dokázať svoju plnú silu, realizovať sen zákazníka

    Banska Bystrica Call
Home SK Banska Bystrica Architecture Back

Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F