PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeLikvidácia sro firmy /// Zánik - Zrušenie


1500 EUR1300 EUR°  –13%

Sme profesionálna firma zaoberajúca sa legálnou likvidáciou firiem.

Výsledok, ktorý dostanete:
- Likvidácia vám ušetrí potrebu neustále predkladať „prázdne“ výpisy a platiť povinné platby;
- Vylúčenie podniku z Jednotného štátneho registra právnych subjektov a fyzických osôb podnikateľov v zmysle platnej legislatívy SR;
- Daňové zrušenie, t.j. oficiálne zatvorené.

Dôvody pre spoluprácu s nami:
- máme vlastný tím pre rozhodcovské konania;
- odporúčame bezplatne vo všetkých fázach postupu;
- Naši právnici zhromaždili rozsiahlu prax, boli sformulované šablóny dokumentov.

Záruky dávame:
- Krátke termíny na dokončenie.
- Zákonnosť od začiatku do konca konania.
- Dôvernosť informácií, ktoré poskytnete v ktorejkoľvek fáze zatvorenia spoločnosti.

Vo všeobecnosti ponúkame tieto tri možnosti:
1) likvidácia 1300 €
2) konkurz 3000 €
3) prevzatie firmy 6.000 € (okamžitý prepis)

Náklady na služby zahŕňajú úplnú podporu pri likvidácii podniku. Uvedené ceny sú konečné, aj súdnymi poplatkami, provízie a dane. Neustále vás informujeme o fázach konania a na požiadanie poskytujeme ústnu aj písomnú správu o vykonanej práci a ďalšie konzultácie v nuanciách právnych predpisov o likvidácii.


*Právne služby neposkytujeme.

    Bratislava Call
Home SK Bratislava Accounting & Finance Back


Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F