PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeСтълбищно осветление. Електронно заключване. Ремонт на домофони.


82 BGN70 BGN°  –14%

ОПИСАНИЕ

- Инсталиране на нови домофони
- Ремонт на стари домофони
- С-ми за контрол на достъпа
- Безконтактно отключване на врати
- Ремонт на стълбищно осветление
- Монтаж на допълнителен контактор
- Монтаж на сензорно стълбищно осветление
- Намалена консумация на енергия
- Ел.инсталации и ел.табла
- Проектиране и изграждане

Инсталация:
- битови електроуреди
- бойлери
- готварски печки
- фритюрници
- скари (всички видове)

Стабилно ниво на цените, гъвкава система от отстъпки, индивидуален подход към всеки клиент гарантират сътрудничество при взаимоизгодни условия.

В случай на спешност, ако вашият апартамент има прекъсване, контактите не работят или окабеляването е включено, не се опитвайте сами да ремонтирате захранването.
В много случаи това е много опасно.

    Sofia Call
Home BG Sofia Automotive Back

Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F