PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeГеодезист - картографиране, изчисляване, проекти за кадастър


150 BGN99 BGN°  –34%

Геодезията се свързва с астрономия, геофизика, астронавтика, картография и др., Широко се използва при проектирането и изграждането на конструкции, корабни канали, пътища.
Основната задача на геодезията е създаването на координатна система и изграждането на референтни геодезически мрежи, позволяващи да се определи положението на точките на земната повърхност.

С помощта на геодезията проекти на сгради и конструкции се прехвърлят на хартия. Изчисляваме обемите на материали, следим за спазването на геометричните параметри на конструкциите.

Планирано определяне на местоположението на точките на земната повърхност спрямо местните референтни точки за съставяне на топографски карти, необходими за изграждането и съставянето на поземления кадастър.
Получаване на данни за естествените условия на района, за по-нататъшното развитие и обосновка на проекта, изграждането на съоръжението, неговата експлоатация, ликвидация, както и създаването и поддържането на държавни кадастри и сделки с недвижими имоти.

ОПИСАНИЕ:
- Трасиране
- Заснемане
- Комбинирана скица
- Проекти за кадастър
- Удостоверение за площ
- Схеми на апартаменти и магазини
- ПУП
- Удостоверение за идентичност
- Тахиметрична снимка

Строителната геодезия е задължителна част от подготовката за всякакви строителни работи. Необходими са проучвания за всеки етап от работата, от първоначалния проект до приемането на готовата сграда.

Изграждането на многоетажни сгради, индустриални комплекси, полагане на комуникации и пътни вилици, слънчеви централи и дори изграждане на частни къщи като къщички. Правилно извършената геодезическа работа е ключът към качеството на проекта.

Цената на сложните геодезически проучвания зависи преди всичко от мащаба на проекта и местоположението на обекта. Когато работите със сложни проекти цената на отделните етапи може да се коригира. Ние си сътрудничим с големи предприятия и частни фирми, имаме опит в работата с партньори в спечелени търгове на системата за обществени поръчки. За редовни партньори възможна гъвкава система за отстъпки.

    Kostinbrod Expired
Home BG Kostinbrod Personal Services Back
Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Blog
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F