PriceBye.com
liked
liked
liked
Add New Free
BG
Kostinbrod
Categories
Featured
Newest
Countries
×

Europe
BG
Bulgaria
HR
Croatia
CZ
Czech Republic
HU
Hungary
NO
Norway
SK
Slovakia
SI
Slovenia
CH
Switzerland
Cities
×
BankyaBurgasDimitrovgrad
IhtimanKostinbrodMontana
PlevenRuseSofia
Varna

All Cities
Categories
×
a&f
Accounting & Finance
arc
Architecture
a&d
Art & Design
aut
Automotive
b&k
Baby & Kids
b&s
Beauty & Spa
e&l
Education & Learning
ent
Entertainment
f&s
Fashion & Style
f&r
Food & Restaurant
h&f
Health & Fitness
h&g
Home & Garden
i&c
IT & Computer
l&l
Legal & Law
m&s
Medical & Social Care
per
Personal Services
s&l
Sports & Leisure
t&t
Tourism & Travel
w&e
Writing & Editing
000
Other


Геодезист - картографиране, изчисляване, проекти за кадастър


150 BGN99 BGN° 34% OFF

Геодезията се свързва с астрономия, геофизика, астронавтика, картография и др., Широко се използва при проектирането и изграждането на конструкции, корабни канали, пътища.
Основната задача на геодезията е създаването на координатна система и изграждането на референтни геодезически мрежи, позволяващи да се определи положението на точките на земната повърхност.

С помощта на геодезията проекти на сгради и конструкции се прехвърлят на хартия. Изчисляваме обемите на материали, следим за спазването на геометричните параметри на конструкциите.

Планирано определяне на местоположението на точките на земната повърхност спрямо местните референтни точки за съставяне на топографски карти, необходими за изграждането и съставянето на поземления кадастър.
Получаване на данни за естествените условия на района, за по-нататъшното развитие и обосновка на проекта, изграждането на съоръжението, неговата експлоатация, ликвидация, както и създаването и поддържането на държавни кадастри и сделки с недвижими имоти.

ОПИСАНИЕ:
- Трасиране
- Заснемане
- Комбинирана скица
- Проекти за кадастър
- Удостоверение за площ
- Схеми на апартаменти и магазини
- ПУП
- Удостоверение за идентичност
- Тахиметрична снимка

Строителната геодезия е задължителна част от подготовката за всякакви строителни работи. Необходими са проучвания за всеки етап от работата, от първоначалния проект до приемането на готовата сграда.

Изграждането на многоетажни сгради, индустриални комплекси, полагане на комуникации и пътни вилици, слънчеви централи и дори изграждане на частни къщи като къщички. Правилно извършената геодезическа работа е ключът към качеството на проекта.

Цената на сложните геодезически проучвания зависи преди всичко от мащаба на проекта и местоположението на обекта. Когато работите със сложни проекти цената на отделните етапи може да се коригира. Ние си сътрудничим с големи предприятия и частни фирми, имаме опит в работата с партньори в спечелени търгове на системата за обществени поръчки. За редовни партньори възможна гъвкава система за отстъпки.

    Kostinbrod Call Call

Home BG Kostinbrod Personal Services BackFacebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
pricebye.com
Privacy Agreement Feedback

PriceBye © 2020 All rights reserved.

F