PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeЛогопедични занимания и ранно ограмотяване на деца


15 BGN12 BGN°  –20%

Авторски методи за работа по корекционно развитие.
Богат опит в успешното подпомагане на деца и възрастни.

- Оценка на състоянието на речевия апарат на детето.
- Диагностика на проблема и намиране на начини за решаването му.
- Провеждане на часове за развитие не само по корекция на речта, но и от общ характер, например учене за четене, попълване на речник, развиване на въображаемо мислене и повишаване на грамотността.
- Консултиране на родители относно използването на методи.
- Коригиране на речевите дефекти в семейна обстановка.
- Развитие на разбирането на речта.
- Разработване на пасивен речник (разбиране на значението на думите, прост сюжет, лексикални и граматически конструкции).
- Развитие на собствената реч (речник, граматика, фонематично възприятие и произношение).
- Развитие на мобилност на артикулационните органи (масаж, пасивна и активна артикулационна гимнастика).
- Работа върху дишането и гласа.
- Работа върху темпото и ритъма на речта.
- Формиране на способността на детето да сътрудничи с възрастни и връстници.

Речта е отражение на мисленето, тя е система. Ако има проблеми с устната реч, тогава ще възникнат трудности с проектирането на мислите, способността да се разсъждава, да се изграждат логически вериги, проблеми с писмената реч. Има достатъчно смущение в една речева връзка, за да може цялата система да започне да функционира неправилно.
Ако искате да сте сигурни, че всичко е наред с речта на вашето бебе или се притеснявате за неговото говорно развитие, трябва да се консултирате с логопед.


За да започнете, трябва да се обърнете към първоначалната консултация по телефона или да оставите контакт.

    Sofia Call
Home BG Sofia Medical & Social Care Back

Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F