PriceBye.com
liked
liked
♡

Add New

for FreeДигитализация. Презаписи. Озвучаване


1 BGN

Процесът на дигитализация ще ви помогне да запазите важни видеоклипове или заснети ярки моменти от живота. Предлагаме да конвертирате остарели видеокасети в цифров формат, което ще ви позволи да съхранявате данни на DVD диск, компютър или съхранение в облак в Интернет.

Презапис от ленти на диск или файл
- видеокасети
- касети на камера
- удиокасети
- грамофонни плочи
- магнетофонни
- озвучаване

* Няма загуба на качество
* Всички популярни формати


Понякога е невъзможно да се предаде всичко с помощта на снимка и видеоклип идва на помощ. Преди се използваха касети за видео, но сега тази технология е остаряла. Какво да направите с касетите, в които се съхраняват най-добрите моменти от живота ви? Отговорът е прост - използвайте нашите услуги за дигитализация, ако искате да запазите усмивка, първо любов и други неща.

Ниски цени!

Дигитализирането на домашен видеоклип няма да ви струва твърде много, но ще остане с вас дълги години. Цените са достъпни, така че винаги можете да реализирате идеята си и да дигитализирате записа.

Специалист ще ви посъветва по всяко време.

    Sofia Call
Home BG Sofia Art & Design Back

Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F