PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeInštrukcije angleškega jezika


20 EUR15 EUR°  –25%

Nudim inštrukcije angleščine, tako v živo kot na spletu (Skype, Zoom). Inštruiram osnovno- ter srednješolce, splošno angleščino za odrasle (osvežitev ali nadgradnja) ter poslovno angleščino. Ure so popolnoma prilagojene vašim potrebam. Pred začetkom Skype ali Zoom inštrukcij mi pošljete fotografije ali skene gradiva, ki bi jih želeli predelati. Inštrukcije (oziroma konverzacija) za odrasle poteka tako, da najprej določimo stopnjo vašega znanja angleščine ter opravimo pogovor o vaših željah in potrebah (katera znanja želite osvojiti, za kaj točno potrebujete angleški jezik itd.)

O MENI: Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana anglistka ter profesorica angleščine, s pedagoško-andragoškim modulom in strokovnim izpitom iz vzgoje in izobraževanja. Od leta 2011 do danes sem si izkušnje nabirala tako doma kot v tujini - poučevala sem otroke, mladostnike in odrasle, skupine ter posameznike (splošna in poslovna angleščina). Svoje pedagoško znanje sem poglabljala na seminarjih in delavnicah doma, v tujini ter preko spleta - med drugim sem opravila CELTA certifikat (University of Cambridge) za poučevanje odraslih, Business English Teaching Certificate (International House) ter Online English Teaching (Cambridge Assessment English).

CENA:

OŠ - 12€/45min
SŠ - 15€/45min
Odrasli splošna angleščina - 17€/45min
Odrasli poslovna angleščina - 20€/45min

Za dodatne informacije pokličite, veselim se vašega klica!

Ana

    Cepovan Call
Home SI Cepovan Education & Learning Back

Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F