PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeNudim inštrukcije matematike, fizike in kemije v Zasavju


10 EUR7 EUR°  –30%

Glavna naloga je zanimati, narediti matematiko, kemijo in fiziko razumljivi za študenta. Bistvo učiteljevega dela je, da učenci ob koncu pouka dobijo določen rezultat.

- izboljšati akademsko uspešnost
- opraviti izpit
- izboljšajo povprečno oceno

Ponujam izobraževanje iz matematike, fizike in kemije za osnovno šolo. Razredi algebre, geometrije, stereometrije, računalništva in fizike. Izobraževanje iz matematike in fizike za univerze in gimnazije. Študentom nudijo pomoč pri višji matematiki, konstrukciji in teoretični mehaniki, sopromatu, splošni fiziki.
Individualni pristop do vsakega študenta, specifični rezultati ter učinkovite metode poučevanja. Razvoj zmogljivosti poteka sočasno v več smereh.

- Treniranje sposobnosti logičnega razmišljanja
- Razvoj veščine samostojnega reševanja nalog, brez zunanje pomoči
- Zapolnjevanje vrzeli v znanju, ki so bile zgrešene
- Učenje spretnosti koncentracije in produktivnega razmišljanja
- Posredovanje znanja v obsegu, ki bo zadostoval za uspešno opravljanje izpita.


Cena: 7€ za 45 min
10€ za 60 min

Se vidimo.Lep pozdrav

    Trbovlje Call
Home SI Trbovlje Education & Learning Back

Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F