PriceBye
liked
liked
♡

Add New

for FreeKnjigovodstvo in administrativne storitve okolici Kozine, Kopra, Sežane, Postojne


1 EUR

Uporaba računovodskih in administrativnih storitev je koristna za poslovne računovodske in poročevalske funkcije. Najpomembnejše od njih je, da za dosego kakovostnega rezultata ni dovolj pravilno določiti ciljev. Pomembno je sodelovanje strokovnjakov v procesu zagotavljanja računovodskih storitev. Poleg tega ne le na ravni nadzora, temveč na ravni usklajevanja postopka. Z drugimi besedami, da bi dosegli največjo učinkovitost našega delovanja računovodskih funkcij, se moramo osredotočiti na poslovne procese naše stranke:
a) pravilno določiti naravo dejavnosti in natančnost poročanja
b) oceniti kompleksnost poslovnih procesov in učinkovitost upravljanja z njimi
c) ocena možnih tveganj

Natančno preučujemo podatke o vašem podjetju, ki jih dobite v skladu z obliko vprašalnika, in predhodno ocenite količino dela, intenzivnost obremenitve, pričakovano stopnjo odgovornosti in zahtevnost interakcije.

Pri delu z našim podjetjem vam lahko ponudimo različne sheme administrativnih in računovodskih storitev ter zunanjih izvajalcev. Seveda se predlagane sheme oblikujejo predvsem na podlagi potreb, ki jih določi vodja družbe stranke. Zato za zmanjšanje tveganj pri opravljanju dela ne priporočamo zapletanja sistemov upravnega upravljanja s povečanjem števila poslovnih procesov, povezanih z zunanjim izvajanjem računovodskih funkcij ali funkcij finančne enote. Ne pozabite, da več procesov in bolj zapletena bo interakcija, več časa bo potrebno za njihovo optimizacijo. Kot rezultat, je uglasitveno obdobje lahko zelo dolgo.
Vsi ti parametri bodo vplivali na stroške računovodskih storitev, nadaljnji napredek dela, vrstni red interakcij in končni rezultat.Knjigovodstvo in administrativne storitve
Za dodatne informacije pokličite na tel: 040 570 752

    Materija Call
Home SI Materija Accounting & Finance Back

Facebook Twitter Instagram
About Us Contact us Support
Privacy Agreement Feedback
PriceBye © 2020
pricebye.com
Rights reserved
F
F